3 d'octubre /22 Novembre
Museu de L'Empordà/Galeria Lola Ventòs

"De Matèria invisible"