Instal·lació a l'escala interior de l'ajuntament de Figueres
Setembre de 2012
INTERIORS
Procediment mixt sobre tela
215 x 135 cm

Instal·lació
Escala d'accés, Ajuntament de Figueres