Instal·lació (homenatge a Lidia de Cadaqués,resident a l'Asil 1944-1946)
Palet de Bullottes de terracota
Asil Gomis

Bullottes