Instal·lació
Plaça de la solidaritat
Rellotge solar

Plaça de la Solidaritat, Figueres
Homenatge a Joaquim Vallmajó i Joan Alsina

Wiki Art Map

Plaça de la solidaritat
Instal·lació