Coberta

Coberta del llibre

Segon recull d'epigrames
Carles Fages de Climent

Aquestes composicions satíriques, iròniques, amb un regust picant, entronquen amb tota una tradició clàssica i van ser tremendament populars a l'Empordà, a l'època i a l'entorn del poeta.

1a edició: març 2005
Pàgines: 208
ISBN: 978-84-15885-22-1

Brau edicions