Quaderns de camp
Sèrie. Treball en procés
2014 - ?

Sorra i tinta sobre paper